Ottenschot Faunabeheersing

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Ottenschot Faunabeheersing is specialist in het bestrijden van allerlei soorten plaagdieren rondom woningen en zakelijke panden. Daarnaast kunnen wij u adviseren om overlast in de toekomst te voorkomen door preventieve maatregelen te nemen.

Webshop ongedierteproducten

Bij ons kunt u ook terecht voor al uw ongedierteproducten. Klik op deze link om gratis toegang te krijgen tot de aan ons gelinkte boerenwinkel.

Knaagdierbestrijding

Voor knaagdierbestrijding hebben wij verschillende servicevormen beschikbaar. Welke vorm het meest geschkt is, hangt af van verschillende factoren. 

Mollenbestrijding

Mollen zijn lastige dieren om te bestrijden. Eigenlijk hebben ze weinig natuurlijke vijanden meer, terwijl hun voedselaanbod (veelal regenwormen) volop beschikbaar is. 

Wespenbestrijding

Noodgevallen, bijvoorbeeld allergie voor wespensteken e.d. gaan altijd voor en kunnen normaliter binnen 1 uur na melding bestreden worden in ons werkgebied

Insectenbestrijding

Mieren zijn lastige beestjes. Vooral als ze uw terras / verharding gaan ondermijnen of erger naar binnen trekken. Wij bieden mierenbehandelingen voor verharde terrassen aan. 

Overige bestrijding

Door zijn roofgedrag maakt de steenmarter veel vijanden. Daarnaast verplaatst zijn leefgebied zich meer en meer naar steden en dorpen in Oost-Nederland.

Natuurlijke vliegenbestrijding

Een toenemend aantal vliegen op boerderijen is een overlast voor de dieren zelf, voor u en uw personeel en natuurlijk omwonenden.

 

Weren of bestrijden

Vaak wordt dan gedacht aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar er zijn meer aspecten die van belang zijn:

Weringsmaatregelen

Dit betekent dat de leefomgeving verandert dient te worden zodat het niet meer aantrekkelijk is voor het betreffende dier. Soms kan gebruik gemaakt worden van bouwkundige weringen om te voorkomen dat het dier binnen kan komen.

Bestrijdingsmaatregelen

Hiermee wordt bedoeld het afdoden van het dier met de daarvoor toegelaten middelen.

Info dierplagen

Alleen het woord is al genoeg om bij verschillende mensen de rillingen over de rug te laten lopen. Als ze ongewenste dieren in grote aantallen in hun eigen woon- of werkomgeving tegenkomen, dan willen ze in het algemeen maar één ding; verlost worden van het “ongemak”. Maar wanneer is iets een ongemak of een plaag?

Ottenschot faunabeheersing heeft op basis van wet- en regelgeving hiervoor de volgende uitgangspunten gedefineerd:

  • Alle diersoorten die het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de mensen en diersoorten bedreigen
  • Alle dieren die voorkomen in grote aantallen en die schadelijk zijn voor de mens, zijn huisdieren en zijn goederen
  • Alle diersoorten die in grote aantallen voorkomen en hinder veroorzaken.

Welke dierplagen kunnen wij aanpakken?

Dat is een breed scala. Alle plaagdieren die voorkomen in onze regio zoals ratten, muizen, insecten, steenmarters etc. Bel dan voor een afspraak voor een inventariserend onderzoek bij u ter plekke door onze bestrijdingstechnicus. Wij beschikken over kennis en werken samen met deskundigen van het Kenniscentrum Dierplagen in Wageningen.