Diensten

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Diensten

 

Wij leveren diensten en producten op het gebied van:

Knaagdierbestrijding

Voor knaagdierbestrijding hebben wij verschillende servicevormen beschikbaar. Welke vorm het meest geschkt is, hangt af van verschillende factoren. 

Mollenbestrijding

Mollen zijn lastige dieren om te bestrijden. Eigenlijk hebben ze weinig natuurlijke vijanden meer, terwijl hun voedselaanbod (veelal regenwormen) volop beschikbaar is. 

Wespenbestrijding

Noodgevallen, bijvoorbeeld allergie voor wespensteken e.d. gaan altijd voor en kunnen normaliter binnen 1 uur na melding bestreden worden in ons werkgebied

Insectenbestrijding

Mieren zijn lastige beestjes. Vooral als ze uw terras / verharding gaan ondermijnen of erger naar binnen trekken. Wij bieden mierenbehandelingen voor verharde terrassen aan. 

Overige bestrijding

Door zijn roofgedrag maakt de steenmarter veel vijanden. Daarnaast verplaatst zijn leefgebied zich meer en meer naar steden en dorpen in Oost Nederland.

Natuurlijke vliegenbestrijding

Een toenemend aantal vliegen op boerderijen is een overlast voor de dieren zelf, voor u en uw personeel en natuurlijk omwonenden.

BESTRIJDING IN NATTE MEST/MESTKELDERS – STARTEN IN FEBRUARI/MAART

APPIFLY® is in staat om de vliegenpopulatie onder controle te houden in stallen met drijfmest, zonder de hulp van chemicaliën. APPIFLY® bestaat uit roofvliegen van de soort Hydrotaea aenescens (hiervoor Ophyra aenescens) en is de natuurlijke vijand van de huisvlieg, kleine huisvlieg en stalvlieg.

BESTRIJDING IN DROGE MEST – STARTEN IN FEBRUARI/MAART

APPIWASP® bevat kleine parasitaire sluipwespen van de soort Muscidifurax raptorellus. Deze sluipwespen zijn de natuurlijke vijand van de huisvlieg (Musca domestica), de kleine huisvlieg (Fannia canicularis) en de stalvlieg (Stomoxys calcitrans). 

EXTRA BESTRIJDING IN DROGE MEST – STARTEN IN FEBRUARI/MAART

ERRAPPI® bevat roofmijten van de soortMacrocheles robustulus. Deze soort roofmijt komt van nature voor in Europa en wordt vaak gevonden in de mest van verschillende dieren. Hier leeft hij van de eitjes en kleine larven van vliegen.

– Overige diensten zoals bijvoorbeeld adviseren bij hinder steenmarters

– Natuurlijke bestrijding van insecten dmv roofvliegen en sluipwespen