overige bestrijdingen

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

OVERIGE BESTRIJDING

 

Steenmarters

Overlast

Door zijn roofgedrag maakt de steenmarter veel vijanden. Daarnaast verplaatst zijn leefgebied zich meer en meer naar steden en dorpen in Oost Nederland. Een steenmarter als bewoner op uw zolder geeft slapeloze nachten ivm zijn rumoerig gedrag en de stank die hij veroorzaakt door aas en uitwerpselen. Ook onder de motorkap kunnen steenmarters enorme schade veroorzaken aan bedrading en isolatiemateriaal. Het zijn voornamelijk jonge dieren die de bedrading doorbijten, om de eetbaarheid ervan uit te proberen. Tevens zijn vaak Japanse auto’s doelwit, dit omdat er (bougie)-kabels worden gebruikt die visoliën bevatten. Volwassen dieren laten de draden met rust. Ook klagen veel mensen over de stank en het lawaai.

De steenmarter is beschermd in Nederland. Door verdrijving en wering kan voorkomen worden dat de steenmarter verder schade veroorzaakt aan huizen en auto’s. Vraag deskundig advies of advies bij u op locatie en bel 0547-292272.

Overig faunabeheer

Algemeen

In Nederland worden, vanuit de Flora- en Faunawet (op enkele uitzonderingen na). alle inheemse vogels en zoogdieren beschermd. Dit betekent niet dat er niet wordt ingegrepen in populaties tenzij die schade toebrengen.

Het uitgangspunt in deze wet is “beschermen, tenzij …”

Bijzondere situaties

Wij weten wat mogelijk is voor de wering, beheersing en bestrijding van dieren die normaal niet tot de plaagdieren worden gerekend. In bepaalde situaties kunnen deze populaties onaanvaardbare schade of overlast aanrichten en/of ziektes overbrengen die de volksgezondheid in gevaar brengen. Dan kan het verantwoord zijn om in te grijpen. Alles tot doel om de risico’s voor volksgezondheid, openbare veiligheid of schade aan kwetsbare flora en fauna te beperken.

Het betreft o.a. de volgende dieren; vleermuizen, steenmarters, verwilderde katten, vossen, konijnen, meeuwen, spreeuwen, ganzen etc.

Maatregelen variëren van het weren, verstoren of het doden van dieren.

Dienstverlening

Ottenschot Faunabeheersing werkt daarin graag samen met plaatselijke jachthouders, jachtopzienens en zg. Wildbeheereenheden (W.B.E.). Wij hebben een brede praktische kennis op het gebied van fauna, landbouw en mileu. Daarbij wordt ieders belang zorgvuldig behartigd alles op basis van de wettelijke mogelijkheden.

Wettelijke aanvragen voor ontheffingen behoren tot onze dienstverlening.