Disclaimer van Ottenschot Faunabeheersing 

OTTENSCHOT FAUNABEHEERSING

Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen op onze website, en op die van onze partners, altijd exclusief BTW. En voor alle acties geldt: zolang de voorraad strekt. Drukfouten voorbehouden.

Ottenschot Faunabeheersing wil u op deze site graag een zo zorgvuldig en actueel mogelijk beeld geven. Ook doen wij ons best voor een goede toegankelijkheid van de site en van de door ons langs elektronische weg aangeboden diensten.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er ondanks onze inspanningen onjuistheden in de gegevens voorkomen, of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruiken van ideeën verstrekt door of namens Ottenschot Faunabeheersing

Ottenschot Faunabeheersing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Message Us

Get In touch below. Ask Any Question or Start a Free Quote

Call Us

(232) 724-2356

Office Location

1235 Divi St. #125, San Francisco, CA

Open Hours

M-F: 8am – 6pm, S-S, 9am – 1pm

Email

info@divicarpentry.com