Privacybeleid Ottenschot Faunabeheersing & Ongediertemiddelen.nl

Versie 0.2  Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-05-2018.

Privacy statement mei 2018

Ottenschot Faunabeheersing & Ongediertemiddelen.nl, gevestigd aan Beldsweg 29, 7495 PH Ambt Delden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Ottenschot Faunabeheersing & Ongediertemiddelen.nl (hierna genoemd Ottenschot)
Beldsweg 29
7495 PH Ambt Delden
0547-292272

www.ottenschotfaunabeheersing.nl
www.ongediertemiddelen.nl 

info@ottenschotfaunabeheersing.nl
info@ongediertemiddelen.nl

De afdeling administratie van Ottenschot is tevens de Functionaris Gegevensbescherming van deze beide administraties en is te bereiken via martin@ottenschotfaunabeheersing.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Ottenschot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer / Mobiel nummer
– E-mailadres
– Overige informatie die u actief verstrekt tijdens het aanmaken van uw adresprofiel
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer
– Inschrijving Kvk
– BTW nummer
– In dien van toepassing gegevens rondom knaagdierenbestrijdingslicentie en UBN nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website/webshop en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via martin@ottenschotfaunabeheering.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ottenschot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen & verzending van uw bestelling
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen oeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Ottenschot verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ottenschot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ottenschot) tussen zit. Ottenschot gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Snelstart (CRM), Magento (website/webshop), Multisafepay tbv betaalverkeer webshop, Microsoft Outlook, My Parcel verzendtool, Mailchimp.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Ottenschot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van 10 iaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ottenschot deelt/verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ottenschot blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ottenschot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/shop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/shop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ottenschot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ottenschotfaunabeheersing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ottenschot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij onze persoonsgegevens

Ottenschot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 0547-292272 of via martin@ottenschotfaunabeheersing.nl

Message Us

Get In touch below. Ask Any Question or Start a Free Quote

Call Us

(232) 724-2356

Office Location

1235 Divi St. #125, San Francisco, CA

Open Hours

M-F: 8am – 6pm, S-S, 9am – 1pm

Email

info@divicarpentry.com