Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Onze Certificeringen

 

Wij beschikken over de volgende bedrijfscertificeringen:

 

 

1.

Het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) is het enige volledig onafhankelijk exameninstituut in de branche van de plaagdierbeheersing. Door het Ministerie Infrastructuur & Milieu (I&M, voorheen het Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is een licentie aan het EVM verstrekt. Het Ministerie Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) ziet toe op de kwaliteit van de door het EVM af te nemen examens.

2.

IKB Kip - erkend en gecertifceerd pluimveeservicebedrijf voor plaagdierbestrijding.

 

3.

IPM rattenbeheersing voor binen en buiten rondom gebouwen door KPMB

 

4.

Tot slot beschikken wij over een mollenbestrijdingslicentie waarbij wij gebruik mogen maken van fosfortabletten.