Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Agrarische sector

Voor de bestrijding van met name knaagdieren op agrarische bedrijven zijn met ingang van 01-07-2015 extra maatregelen getroffen door de overheid. Deze zijn per 01-01-2017 opnieuw aangescherpt voor wat betreft het gebruik van rodenticiden (lees vergif) buiten rondom bedrijfsgebouwen. Lees verder in de subtitels van dit onderwerp.