Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Info dierplagen

Alleen het woord is al genoeg om bij verschillende mensen de rillingen over de rug te laten lopen. Als ze ongewenste dieren in grote aantallen in hun eigen woon- of werkomgeving tegenkomen, dan willen ze in het algemeen maar één ding; verlost worden van het "ongemak". Maar wanneer is iets een ongemak of een plaag?

Ottenschot faunabeheersing heeft op basis van wet- en regelgeving hiervoor de volgende uitgangspunten gedefineerd:

  • Alle diersoorten die het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de mensen en diersoorten bedreigen
  • Alle dieren die voorkomen in grote aantallen en die schadelijk zijn voor de mens, zijn huisdieren en zijn goederen
  • Alle diersoorten die in grote aantallen voorkomen en hinder veroorzaken. 

Weren of bestrijden

Vaak wordt dan gedacht aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Maar er zijn meer aspecten die van belang zijn:

Weringsmaatregelen

Dit betekent dat de leefomgeving verandert dient te worden zodat het niet meer aantrekkelijk is voor het betreffende dier. Soms kan gebruik gemaakt worden van bouwkundige weringen om te voorkomen dat het dier binnen kan komen.

Bestrijdingsmaatregelen

Hiermee wordt bedoeld het afdoden van het dier met de daarvoor toegelaten middelen.

Welke dierplagen kunnen wij aanpakken?

Dat is een breed scala. Alle plaagdieren die voorkomen in onze regio zoals ratten, muizen, insecten, steenmarters etc. Bel dan voor een afspraak voor een inventariserend onderzoek bij u ter plekke door onze bestrijdingstechnicus. Wij beschikken over kennis en werken samen met deskundigen van het Kenniscentrum Dierplagen in Wageningen.