DOCUMENTEN knaagdierbeheersing

PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde en meeste recente Certificatieschema.

Hierboven kunt u de vereiste documenten en de laatste versie van het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing downloaden.
Medewerkers van Ottenschot Faunabeheersing zijn in bezit van het diploma IPM-Knaagdierbeheersing buiten en binnen (IPM-2023)

Meer informatie over IPM-Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB