Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Voor wie?

Agrariërs zijn certificeringsplichtig indien zij (1) knaagdierbestrijding op hun bedrijven in eigen beheer (blijven) uitvoeren, en (2) daarbij de mogelijkheid willen behouden om ook buiten gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden in te zetten. Voor inzet van middelen binnen gebouwen blijft het hebben van een standaard KBA certificaat voldoende. De certificeringsplicht geldt ook voor professionele knaagdierbestrijders; agrariërs die de knaagdierbestrijding hebben uitbesteed kunnen het betreffende bedrijf hierop aanspreken.

Bron: LTO Noord