Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Certificeringsplicht

Om overlast van ratten en muizen te voorkomen worden in de praktijk onder andere rodenticiden ingezet op agrarische bedrijven.

Sinds 1 juli 2015 heeft elke agrariër een bewijs van vakbekwaamheid nodig om deze middelen te mogen toepassen op het eigen bedrijf.

Per 1 januari 2017 is deze verplichting uitgebreid met een certificeringsplicht voor het buitengebruik van rodenticiden. Deze aanvullende certificering bestaat uit twee onderdelen: een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB (GB= Gebruik Buiten) in aanvulling op het al geldende KBA certificaat en een separate I.P.M. bedrijfscertificering.

Aanleiding voor de certificeringsplicht zijn aanvullende eisen die het Ctgb heeft gesteld teneinde negatieve effecten bij de inzet van rodenticiden op niet-doelwit organismen te voorkomen. Deze eisen zijn uitgewerkt in een certificatieschema IPM rattenbeheersing (IPM = Integrated Pest Management). Agrariërs moeten straks middels een audit aantonen dat zij de voorschriften uit het certificatieschema naleven. Schemabeheerder van de certificering IPM rattenbeheersing is de stichting KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven). http://www.kpmb.nl/Stichting-KPMB/IPM-Rattenbeheersing

Bron: LTO Noord