Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Bedrijfscertificering agrariërs

Agrariërs die zich als bedrijf willen certificeren hebben zich hiertoe in te schrijven in een register. Bij inschrijving kunnen zij een certificerende instantie selecteren, die op het bedrijf een initiële audit uitvoert. In de jaren die volgen vindt jaarlijks een administratieve controle plaats en minimaal één fysieke controle in de drie jaar.

Bron: LTO Noord