Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Periodieke evaluatie en voortgang

Evalutatie / rapportage

Bij de regelmatige controles wordt primair volgens bijbehorende service overeenkomst op de volgende items gelet: •Controle op aanwezigheid van knaagdieren Optioneel: •Controle op aanwezigheid van voorraadaantastende insecten •Controle op aanwezigheid van hygiënegerelateerde insecten •Controle op aanwezigheid van buitenlevende insecten. Controles worden altijd schriftelijk vastgelegd en inzichtelijk voor opdrachtgever en de controlerende instanties. Jaarlijks wordt het plaagdierbeheersplan geëvalueerd en aangepast op veranderingen in het bedrijf. Bij deze evaluatie komen verder aan de orde: - gebruikte hulpmiddelen - hoeveelheid toegepaste biociden Het IPM systeem is een dynamisch systeem dat door inbreng van beide partijen kan verbeteren.