Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Bestrijding

Mechanische bestrijding

Mechanische bestrijding en controle Nadat bovengenoemde maatregelen zijn uitgevoerd, wordt binnen IPM eerst de mechanische bestrijding toegepast. Voorbeelden zijn inloopvallen, mechanische vallen, vangkooien, klemmen e.d. Bij insecten zijn dit bijv. elektrische vangers, plakstrips etc. Bij mechanische bestrijding hoort regelmatige controle waarbij kadavers worden verwijderd en klemmen/vallen opnieuw scherp worden gezet. Vangmiddelen worden op de bedrijfsplattegrond ingetekend en vangsten worden schriftelijk gerapporteerd. Uit deze rapportages kunnen periodiek trends worden geanalyseerd.

Chemische bestrijding

Nadat al de genoemde maatregelen van punt 1 tot en met punt 4 zijn doorgevoerd en er is geen verbeteringen in de infectiedruk, wordt chemische bestrijding toegepast.

Alle toegepaste middelen komen uit de categorie anticoagulantia. Dit zijn middelen die, bij voldoende opname, de bloedstolling verminderen. De dieren gaan uiteindelijk door in- en uitwendige bloedingen dood. Middelen worden altijd toegepast volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften zoals die vermeld worden op het etiket. Vergif wordt alleen uitgezet in kunstof afgesloten lokaasvoerdozen. Deze lokaasvoerdozen worden vastgezet aan de wand of vloer. Wanneer er geen aantoonbare overlast meer is van knaagdieren worden de lokaasvoerdozen voorzien van non-tox middelen (na 3 maanden). Dit zijn veelal waxblokken zonder werkzame stof. Bij controle kan worden nagegaan of er nog sprake is van opname.