Ongedierte Middelen
PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN PLAAGDIEREN

Neem direct contact op:

0547-29 22 72

Volg ons op: facebook icon

Inspectie / Preventie / Hygiëne

Genoemde zes onderdelen samen vormen de basis voor het plaagdierbeheersplan. Dit plan wordt omgezet in een servicecontract en uitgevoerd door Ottenschot Faunabeheersing als plaagdieradviseur. Wij hebben daarbij de volgende taken:

  1. Voeren periodiek inspecties uit
  2. Hebben kennis van plaagdieren
  3. Hebben kennis van plaagdiergerelateerde problemen en oorzaken
  4. Delen van inspectiebevindingen en bijbehorende oplossingen met onze klant
  5. Voeren waar nodig mechanische en eventueel chemische bestrijding uit.

Het vak ongediertebestrijden heeft naast de uitvoerende taken ook een adviserende taak op het gebied van beheersing van plaagdieren.

1. Inspectie

Op basis van vakbekwaamheid zullen inspecties worden uitgevoerd en schriftelijk worden gerapporteerd. Uit deze inspecties zullen adviezen volgen die samengebracht worden in een plaagdierbeheersplan. In dit plan zullen inspanningsverplichtingen van zowel Ottenschot Faunabeheersing alsook de opdrachtgever worden vastgelegd.

Drie categorieën zijn daarbij belangrijk:

  • Bouwkundige tekortkomingen
  • Hygiënische tekortkomingen: voedselaanbod en ontwikkelingsplaatsen
  • Bedrijfsmatige tekortkomingen zoals schuil- en nestelgelegenheid, ontvangst goederen, wijze van opslag en temperatuur.

2. Preventie d.m.v. wering

Door het treffen van preventieve maatregelen wordt het betreden en de ontwikkeling van plaagdieren tegengegaan. Daarbij is de onderlinge samenwerking tussen opdrachtgever en Ottenschot Faunabeheersing belangrijk. Preventieve maatregelen worden geadviseerd maar niet uitgevoerd door ons.

3. Hygiëne maatregelen

Deze maatregelen lijken vanzelfsprekend, maar als plaagdierbestrijder kijken wij daar toch vaak anders tegenaan. Advies volgt op het gebied van:

  • Opstellen en toepassen van opruim-/schoonmaakplan
  • Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid